ไนตรัสออกไซด์

DENTAL NITROUS OXIDE SEDATION

การรักษาภายใต้การใช้แก๊สไนตรัสออกไซด์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทันตแพทย์  ลดระยะเวลาในการทำหัตถการ และสร้างประสบการณ์ในการรักษาที่ดีให้แก่คนไข้

อุปกรณ์ดมแก๊สไนตรัสออกไซด์ทางทันตกรรมผลิตโดย Baldus sedation GmbH & Co. KG จากประเทศเยอรมัน ถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User-friendly) ใช้งานง่าย และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย 

Baldus Sedation Logo 1

Relaxation for dentists and patients

Dental nitrous oxide sedation is a gentle type of anesthetic that has been used since the 19th century and temporarily reduces the functions of the central nervous system. In this way, fears are relieved, the urge to gag is reduced and general well-being is increased. The best conditions for relaxed dental treatment.

We present two types of oxygen-nitrous oxide mixer units. The Baldus® Analog with its elegant design and its intuitive handling. The digital mixer unit Baldus® Touch combines the latest technology and innovative features. Work with the Baldus double nasal mask scavenger system – the eco-friendly system for inhalation sedation with nitrous oxide.

The analogue nitrous oxide mixer Baldus Analog fits into any modern practice, is extremely light and safe to use. Power connection is not needed for analogue nitrous oxide sedation and can sedate completely independently.

The nitrous oxide mixer with simply more - more high technology, more features, more safety! The Baldus® Touch is the next generation of digital oxygen-nitrous oxide mixers with innovative menu functions and system settings.

The Baldus double nasal mask scavenger system - the eco-friendly system for the inhalation sedation with nitrous oxide

Baldus® Mixer Unit

We present two types of oxygen-nitrous oxide mixer units. The Baldus® Analog with its elegant design and its intuitive handling. 

The digital mixer unit Baldus® Touch combines the latest technology and innovative features.

Analog

Baldus® Analog O2/N2O Mixer for Analgesia

The analogue nitrous oxide mixer Baldus Analog fits into any modern practice, is extremely light and safe to use. Power connection is not needed for analogue nitrous oxide sedation and can sedate completely independently.

Touch

Baldus® Touch O2/N2O Mixer for Analgesia

The nitrous oxide mixer with simply more – more high technology, more features, more safety! The Baldus® Touch is the next generation of digital oxygen-nitrous oxide mixers with innovative menu functions and system settings.

Baldus® Scavenger System and Nasal Hood

The Baldus double nasal mask scavenger system – the eco-friendly system for the inhalation sedation with nitrous oxide

ไนตรัสออกไซด์

How does the Baldus Scavenger System work?

Because of the exhalation in the inner mask the membrane opens and the exhaled gas enters the outer mask. The suction in the outer mask is separate from the inner mask, so the patient can breathe without resistance. This reduces the straw effect from other mask systems.

The double nasal mask system protects the dentist and his team successfully from the exhaled gas. The supple, autoclavable nasal masks are easy to change and available for adults and children, which are available in different colors and scents

OUR CUSTOMERS

PEDIATRIC CROWNS

In 2023, Caliham is exclusive distributor of Kids-e-Dental and Seil Global which are the professional manufacturers of pediatric crowns and pediatric dental products.

dental Care 3
dental Care

Stainless steel primary molar crowns

KED logo 1

Pediatric dental products 

Visit website of Kids-e-Dental Thailand to learn more

dental Care 2