บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด!! ทางทีมงานบริษัท คาลีแฮม จำกัด ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและช่วยปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย 😊😊😊

At Caliham, we believe in supporting the next generation in their quest for knowledge and skill. This week, we traveled to a rural school to donate five new computer workstations for the computer lab. Digital skills are life skills and we want these kids to be prepared for the new economy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *