มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนบ้านหนองกุงเต่า

บริษัท คาลีแฮม จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมกับสนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และหวังว่าจะสร้างกำลังใจให้กับน้องๆ ได้มีพลังใจในการตั้งใจเรียนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *