มอบอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช

พวกเราในนามบริษัท คาลีแฮม จำกัด ขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน และขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลสุทธาเวชด้วย น้ำเปล่า 20 แพ็ค ขนมจีน 60 ชุด และเครื่องดื่ม 50 แก้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *