มอบเครื่องดื่มสนับสนุนบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทางผู้บริหารและทีมงานบริษัท คาลีแฮม จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องดื่ม นมสดสตอเบอร์รี่ จำนวน 100 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 07 64

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *