มอบเครื่อง Infusion pump แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท คาลีแฮม จำกัด มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัย จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ด้วยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) พร้อมอุปกรณ์เสริม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *