บทความ

ระบบป้องกันการต่อก๊าซผิดจากท่อส่งก๊าซ DISS คืออะไร?

Oxygen-nitrous oxide mixer ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของก๊าซและควบคุมความเข้มข้นของก๊าซไนตรัสออกไซด์และออกซิเจน โดยมีการติดตั้งระบบป้องกันการต่อก๊าซผิดจากท่อส่งก๊าซ DISS (Diameter Index Safety System) ที่ช่วยให้ไม่เกิดการต่อก๊าซเข้าสู่เครื่องสลับกัน เป็นระบบความปลอดภัยที่เราใช้กับอุปกรณ์ของเรา เพื่อความปลอดภัยต่อคนไข้ที่ดียิ่งขึ้น หากเกิดการสลับกันของก๊าซ อาจทำให้คนไข้ได้รับอันตรายจากการได้รับก๊าซไนตรัสออกไซด์บริสุทธิ์ได้

ท่อส่งก๊าซ DISS
cropped cropped Caliham logo circle
บริษัท คาลีแฮม จำกัด

381/3 ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Email: Info@caliham.com

โทร. 064-320-6865 

วันทำการ: จันทร์ – เสาร์ 

แผนที่บริษัท :