บทความ

ส่งมอบเครื่องดมไนตรัสออกไซด์

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และขอขอบพระคุณลูกค้าที่นึกถึงและเลือกใช้สินค้า @baldus_sedation และบริการจากเรา 

ทางบริษัทฯ จะรักษามาตรฐาน และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริการทีดีต่อไปค่ะ

LINE ALBUM ตากสินมหาราชจุกุ 220805
cropped cropped Caliham logo circle
บริษัท คาลีแฮม จำกัด

381/3 ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Email: Info@caliham.com

โทร. 064-320-6865 

วันทำการ: จันทร์ – เสาร์ 

แผนที่บริษัท :