cropped Caliham logo circle 1

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คาลีแฮม จำกัด

“เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการบริการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศด้วยราคายุติธรรม”

วิสัยทัศน์

“สร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดหาและนำเข้าผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

“พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน

ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

cropped cropped Caliham logo circle
บริษัท คาลีแฮม จำกัด

381/3 ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Email: Info@caliham.com

โทร. 064-320-6865

วันทำการ: จันทร์ – เสาร์ 

แผนที่บริษัท :