โครงการประชุมวิชาการทันตกรรมเด็ก @QSNICH

วันที่ 23-24 มีนาคม 2566

บริษัท คาลีแฮม จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทันตกรรมเด็กในหัวข้อ “การอบรมทันตกรรมเด็ก และการใช้ไนตรัสออกไซด์ในการปรับพฤติกรรมเด็ก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันสุขเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health)

ภายในงานทางบริษัทนำสินค้า Baldus Nitrous Oxide Sedation รุ่น Analog พร้อมอุปกรณ์ต่างๆภายในเซ็ท ไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มาทำความรู้จักกับสินค้าของเรา ทั้งยังจัดเตรียมเครื่องดมแก๊สไนตรัสออกไซด์ทั้งสิ้น 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสการใช้งานจริงของเครื่อง Baldus Nitrous Oxide Sedation Analog และ Baldus Nitrous Oxide Sedation Touch

บริษัท คาลีแฮม จำกัด ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ 🥰

ทั้งนี้ ทางเราขอขอบพระคุณทีมงานวิทยากร จาก CE Dent CMU เป็นอย่างสูง สำหรับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งได้เผยแพร่แนะนำการใช้งานเครื่อง Baldus Sedation ที่ถูกต้องด้วยความชำนาญและเหมาะสม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *