โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ส่งมอบเครื่องดมไนตรัสออกไซด์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ส่งมอบเครื่องดมแก๊สไนตรัสออกไซด์

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการให้บริการทางทันตกรรม

#แก๊สไนตรัสออกไซด์ หรือ “#แก๊สหัวเราะ” ตัวช่วยลดความกังวล เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันสำหรับเด็กๆ🥰

ติดต่อ: 082 105 6607

Email: happymutans@hotmail.com
สถานที่ตั้ง: 11 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *