บทความ

CE workshop Nitrous oxide/oxygen inhalation sedation:

The missing piece of relaxation in dentistry in Thailand

Caliham

งาน CE workshop Nitrous oxide/oxygen inhalation sedation: the missing piece of relaxation in dentistry in Thailand จากสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอร์สที่แน่นไปด้วยเลคเชอร์แบบจัดเต็ม เน้นเนื้อหา จากเบสิคไปจนถึงสามารถทำได้จริง เพราะสอนแบบจับมือทำ บรรยากาศเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมสามารถซักถามได้ตลอดเวลา เพื่อให้คุณหมอทุกท่านสามารถนำความรู้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเด็กเท่านั้น

ใครที่พลาดรอบแรก ไม่ต้องเสียใจ เพราะ Season 2 มาแน่นอน ปีหน้า! สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ PedoCMU 

ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Baldus® Nitrous Oxide Sedation สนับสนุนโดย Caliham Group