บทความ

Nitrous oxide sedation in Thailand

Nitrous oxide/ oxygen inhalation sedation:

the missing piece of relaxation dentistry in Thailand

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Nitrous oxide/ oxygen inhalation sedation: the missing piece of relaxation dentistry in Thailand”  โดยสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหมาะกับทันตแพทย์ทุกสาขา ปูพื้นฐานแบบแน่น ๆ ทั้งภาคบรรยายและฝึกปฎิบัติจริง (hands on) สู่การใช้งานในคลินิกอย่างมั่นใจ จัดขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2565 ตามกำหนดการดังนี้

  • วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ภาคบรรยาย ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ (Kantary Hills Hotel) จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ภาคปฏิบัติ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ เตรียมพบกับ Baldus® Dental Nitrous Oxide Sedation ซึ่งทางบริษัท คาลีแฮม จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ในการนำผลิตภัณฑ์เครื่องดมก๊าซไนตรัสออกไซด์ไปแสดงโชว์ในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประสบการณ์ในการทดลองใช้เครื่องดมก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในทางทันตกรรม โดยในงานนี้บริษัท คาลีแฮม จำกัดภูมิใจนำเสนอผลิตใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย “Baldus® Touch Mixer Unit” เครื่องผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเแบบระบบ Touchscreen 

Baldus Touch 5 1
cropped cropped Caliham logo circle
บริษัท คาลีแฮม จำกัด

381/3 ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Email: Info@caliham.com

โทร. 064-320-6865 , 066-0925885

วันทำการ: จันทร์ – เสาร์ 

แผนที่บริษัท :